Ny dato: Terje Tvedt : Samtidens konflikter og verdien av verdenshistorie

Arrangementsinformasjon

Terje Tvedt : Samtidens konflikter og verdien av verdenshistorie

Nåtidstyranni og misbruk av historien i politisk hensikt kombinert med store endringer i verden både i maktbalansen mellom Asia og Vesten, i synet på det moderne samfunnet, og Vestens rolle i historien gjør kunnskap om verdenshistorien prekær. Dette var ett av poengene til historieprofessor Terje Tvedt da han i en serie foredrag i fjor tok opp «verdens historieløshet», og som vakte stor oppmerksomhet. Forutsetningen for et politisk fellesskap i et flerkulturelt Norge forutsetter større kunnskap også om «de andres» historie. Nå er Tvedt også aktuell med boken «Verdenshistorie. Med fortiden som speil». I dette foredraget tar han oss 5000 år tilbake i tid, fra de første sivilisasjonene og helt fram til i dag, og hvor han viser oss hvordan nye innsikter om fortidas landskap kan gi et klarere lys over dagens samfunn.

Etter foredraget vil historielektor Rune Kjempenes lede samtale med Tvedt om samtidens konflikter og verdien av verdenshistorie.

DE SOM ALLEREDE HAR BILLETT TIL DETTE ARRANGEMENTET BEHOLDER DENNE.

Dørene åpner kl. 19.30.


Ansvarsfraskrivelse

Refusjon kun ved avlyst arrangement.