UTSATT! Svein Ivar Langhelle: «En bedre Aand blant Folket». Haugianerne i Nord-Rogaland 1820-1850

Arrangementsinformasjon

Svein Ivar Langhelle: «En bedre Aand blant Folket». Haugianerne i Nord-Rogaland 1820-1850

Haugianerne var en kristen lekmannsbevegelse startet av predikanten Hans Nielsen Hauge omkring år 1800. I 1830-årene grep haugianerbevegelsen sterkt om seg bl.a. i Stavangerområdet. Haugianerne ble også drivende krefter i lokalsamfunnets økonomiske liv, med sin moral om nøysomhet, hardt arbeid og omsorg for sin neste. Også i Haugesund spilte haugianerne en sentral rolle. «Helt siden strandstedstida hadde haugianerne i Haugesund dannet et såkalt vennesamfunn», skriver Reidar Østensjø i bind 1 av Haugesundshistorien.

Foredragsholder Svein Ivar Langhelle har skrevet doktoravhandling om haugianerne på Haugalandet.

Arr. Haugesund historielag

(Bilde: Haugianerne av A. Tidemann. 1848. Nasjonalmuseet)

historie
foredrag

Ansvarsfraskrivelse

Refusjon kun ved avlyst arrangement.