page view image

Øyo-biblioteket: "Kan demens forebygges og behandles" v/ Geir Selbæk og Arvid Rongve

Informasjon
event image

I dag lever over 100.000 mennesker med demens i Norge, og antallet vil øke i årene som kommer. De utgjør en stor og voksende gruppe eldre som vil være avhengig av døgnkontinuerlig hjelp og omsorg de nærmeste årene. 


Øyo-biblioteket har invitert to av landets fremste demenseksperter til å fortelle om hva demens innebærer, hvilke etiske spørsmål en møter i arbeidet med forebygging og hva forskningen sier om muligheten for forebygging og behandling


Deltagere: 

Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved hukommelsesklinikken på Oslo Universitetssykehus og forfatter av boken «Demens – alt du bør vite om demenssykdommer og hvordan de kan forhindres»

Arvid Rongve, alderspsykiater, overlege og forsker ved Haugesund Sykehus, Helse-Fonna. Han leder nå den nasjonale kliniske legemiddelstudien, ANeED-studien, der de prøver ut ambroksol mot demens med Lewylegemer

Sted: Haugesund folkebibliotek. 

Tid: Torsdag 19.oktober, kl. 19.15 – 20.45

Billett: 130,-


Velkommen!

demens