Kari Nordvik: Haugesund kommune og den økonomiske krisen i tida 1920-1930

Arrangementsinformasjon

Den økonomiske krisen i Haugesund kommune 1920-1930 er tema for Kari W. Nordviks foredrag i Haugesund Historielag den 15.4.2021. Hun forteller om kommunens økonomi på bakgrunn av de økonomiske problemene i disse årene og virkningene for næringslivet, arbeidsmarkedet og kredittvesenet.

Kari W. Nordvik har skrevet hovedoppgave i historie om dette spennende emnet.

Kr. 50 for ikke-medlemmer

Gratis for medlemmer