Jazz på biblioteket: Haugesund sett utenfra og innenfra

Arrangementsinformasjon

Haugesunds sett utenfra og innenfra: Nils Økland, Per Steinar Lie, Hanne Eidsvåg Andersen og festivalsjef Andreas Risanger Meland i samtale med Audun Vinger (bildet).

Restriksjoner

Kun to billetter pr bestilling.

Ansvarsfraskrivelse

Refusjon kun ved avlyst arrangement.