Bibliogames: spill og oppvekst

INFORMACJE O IMPREZIE

Foreningen Bibliogames reiser rundt til bibliotek i Norge og holder kurs og arrangementer innen spillformidling. Spill har blitt et aktuelt tema i kulturpolitikken med ny strategi fra regjeringen og nye rapporter om mangelen på fysiske møteplasser for spillaktivitet hos ungdom.

Foredraget omhandler oppvekst med spill, dagens spillkultur og utfordringene og muligheter foreldre og samfunn møter. Anbefales for foreldre, lærere og andre som jobber med barn og ungdom.

Begrenset antall plasser.

Restrykcje

Kun 2 billetter pr. bestilling.