Jazz på biblioteket: Haugesund sett utenfra og innenfra

EVENT INFORMATION

Haugesunds sett utenfra og innenfra: Nils Økland, Per Steinar Lie, Hanne Eidsvåg Andersen og festivalsjef Andreas Risanger Meland i samtale med Audun Vinger (bildet).

Restrictions

Kun to billetter pr bestilling.

Waiver

Refusjon kun ved avlyst arrangement.