Hatefulle ytringer - Integreringssamtale del 4 "fri tanke/fri tale"

EVENT INFORMATION

1. desember inviterer Haugesund folkebibliotek, Haugesund Integreringsråd og Øyo-biblioteket til foredrag og integreringssamtale del 4.
Vi får besøk av journalist og forfatter Olav Østrem, som vil holde foredrag med utgangspunkt i sin viktige bok «Hatefulle ytringer».
Sjikane og hets knyttet til religion, etnisitet, seksualitet og kropp er et så tydelig tegn i tiden at Høyesterett har ropt varsko: Vi må alle bli fortrolige med grensene i straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.
Kan dette utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet ved at flere vegrer seg for å delta i den offentlige debatten, eller i demokratiske prosesser?Men hva er det loven faktisk sier?Har du blitt utsatt for hatefulle eller diskriminerende ytringer?Lurer du på svarene til disse og lignende spørsmål?